Kapitalist moderniteye alternatifler

Meclisler sisteminde, alınacak kararla alakası olan, ondan etkilenecek herkes siyasi karar mekanizmalarında yer alma hakkına sahip. Tarihsel açıdan bakıldığında, meclislerin hiçbir zaman yeterli düzeyde toplumsal kurtuluş ve eşitlik potansiyellerini kanıtlama imkanına sahip olmadığı görülür.
yeniözgürpolitika